Máy photocopy Canon iR 2420L : Tổng Quan

 

 

 

 

 

Cài đặt hiển thị Tiếng Việt cho máy photocopy Canon iR 2420L

Additional Function --> Common Setting --> OK --> Language Switch --> OK --> Vietnam --> OK

Chúng ta cùng tìm hiểu những phím chức năng trên bảng điều khiển của máy photocopy Canon 2420L :

Hướng dẫn sử dụng máy photocopy Canon iR 2420L - Bảng điều khiển- Hình 1

01- Copy key: Phím chọn chức năng sao chụp

02- Scan key: Phím chọn chức năng quét ảnh (chức năng này chỉ hoạt động khi lắp thêm Card mạng)

03- LCD display: Màn hình hiển thị các thông tin hay thông báo hoạt động của  máy

04- Tone key: Phím dùng để chuyển giữa ký tự chữ hay ký tự số khi sử dụng các phím số để cài đặt.

05- Numeric keys: Các phím số

06- Control Panel Power Switch: Phím vào chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc thoát khỏi chế độ tiết kiệm năng lượng

07- Additional Functions Key: Phím cài đặt chương trình cho người sử dụng

08- Stop key: Phím ngừng sao chụp

09- Start key: Nhấn để bắt đầu sao chụp

10- Clear Key: Phím xóa số lượng bản sao chụp, xóa giá trị cài đặt hay xóa ký tự chữ

11- ID Key: Phím dùng cho chức năng mật khẩu giới hạn người sử dụng máy (Department ID)

12- Reset Key: Phím để ngừng tất cả các cài đặt và trả màn hình về trạng thái mặc định

13- View Setting Key: Phím dùng để xem xác nhận lại những cài đặt đang thực thi

14- Phím dùng để tăng hoặc giảm giá trị cài đặt, cuộn màn hình, di chuyển dấu nháy

15- Back key: Phím trở về trước đó trên màn hình

16- System Monitor Key: Phím kiểm tra tình trạng đang hoạt động của máy, xem và xóa các tác vụ đang thực thi hay đang chờ trong bộ nhớ

Hướng dẫn sử dụng máy photocopy Canon iR 2420L - Bảng điều khiển- Hình 2

17- Denisty Key: Phím để vào phần điều chỉnh độ đậm nhạt của bản sao chụp

18- Image Quality Key: Phím để vào phần điều chỉnh chọn các chế độ loại hình ảnh bản gốc: Văn bản – Văn bản/hình – Hình (Text – Text/photo – Photo).

19- OK Key: Phím xác nhận hay chấp nhận những giá trị cài đặt.

20- Copy Ratito Key: Phím vào điều chỉnh phóng to thu nhỏ

21- Paper Select Key: Phím chọn khay giấy sử dụng

22- Main Power Indicaltor: Đèn sẽ sáng thông báo công tắc chính của máy đang mở

23- Error Indicator: Đèn chớp hay sáng khi có lỗi xảy đến như: Hết giấy, kẹt giấy, hết mực và lỗi kỹ thuật khác.

24- Processing/Data Indicator: Đèn chớp sáng khi máy đang hoạt động. Đèn sáng liên tục khi có dữ liệu in hay sao chụp còn trong bộ nhớ.

25- Frame Erase Key: Phím để vào điều chỉnh xóa khung bản gốc (Border Erase), xóa khung sách (Book Erase) và xóa đóng gáy (Punch Hole Erase).

26- Two Page Separation Key: Phím sao chụp sách, sao chụp trang đôi

27- Finishing Key: Phím dùng để vào điều chỉnh chia bộ, chia nhóm.

28- Defferent Size Originals Key: Phím để chọn chức năng chia bộ với khổ giấy bản gốc khác nhau (VD: A4 và A3)

29- Image Combine Key: Phím để chọn chức năng sao chụp kết hợp hình 2 --> 1 hoặc 4 --> 1.

30- Two Sided Key: Phím để vào chức năng sao chụp hai mặt

 

 Như vậy chúng ta đã tìm hiểu những phím chức năng trên bảng điều khiển của máy photocopy Canon iR 2420L.

Mời bạn theo dõi "hướng dẫn sử dụng máy photocopy canon iR 2420L" các phần khác:

Chia sẻ bài viết